Deccal’in özellikleri.


Deccal’in Alametleri Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal’ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. İşte Deccal’in özellikleri.

1- Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek
2- Deccal bir süre sonra kendini Rab ilan edecek.
3- Deccal ağlayıp inleyen, üzüntülü, kederli bir görüntüye sahiptir.
4- Deccalin karargahı köşk şeklinde bir Hristiyanların manastırıdır.
5- Deccalin karargahı güneşin batım tarafında bir adada bulunacak.
6- *Deccal bütün ruhu canı ile, her şeyi ile yalancıdır, hakikati farklı suretlere sokup işin içinden çıkılamayacak duruma getirendir.

7- Deccalin her şeyden çok şikayet eden bir görüntüsü vardır.
8- Deccal ayaklarının arası ayrık şekilde yürüyecek.
9- Deccalin askerleri kendilerini birşeylerin arkasında gizleyen tipler olacak(takiyye, gizleme
10- Deccal ve askerleri aşırı iftiracı ve hakikatları çarpıtan kimseler olacak.
11- Deccalin askerleri bütün ruhları ile deccale casusluk yapan casus kişiler olacak.
12- “Kim deccalı duysa ondan yüz çevirsin.Vallahi, kişi onu mü’min zannederek ona tabi olur.Sevk ettiği şüpheli şeylerin ardına düşer.”
13- *Deccal ve askerleri yeryüzünde yayılacak, bizzat ya da tesirlerinin gitmediği ülke, belde, şehir kalmayacak.*
14- *”Şunu unutmayın ki, deccâlin sağ gözü kördür. Onun bu gözü üzüm salkımından dışarı fırlamış üzüm tanesi gibidir.”*
15- *Deccale inanan, onu tasdik edip ona tabi olanlar ne kadar salih amel işlerlerse işlesin hiçbir fayda vermeyecek,deccali yalanlayanlar ise geçmişte işledikleri günahları affedilecek
16- *Tahkiki imana ermiş olanlar “Bu herif her şeyi ile yalancıdır ve Allah Rasulü SAV bize sizden haber vermişti ve bizi ve evlatlarımızı uyarmıştı.Sizin bizim yanımızda yeriniz yok. Sizler sadece şeytan ruhlu kimselersiniz;bu deccal de Allah’ın cc. düşmanıdır.” diyecekler.*

17 *Deccali bu kadar büyülten ve yücelten askerlerinin ona olan sevgisi olacak.*
18- *Müminler deccalden büyük zarar görecekler.
19- *Deccal kendine uyanları zengin edecek, uymayanları batıracak.*
20- *Deccale en çok tabi olanlar Yahudiler ve kadınlar olacak*
21- *Deccalin askerleri arasında Mecusiler, Hristiyanlar ve acemler de olacak.
22- *Deccalin ordusuna müşrikler, kafirler, münafıklar ve fasıklar katılacak.
23- *Deccale tabi olacak olan müslümanlar günde üç vakit namaz kılanlar yani namazları vaktinde kılmayıp cem ederek kılanlar olacaklar.*
24- *İslam ümmetinden deccale tabi olanlar Kur’an’ı okuyan ama ondan bir şey anlamayan kimseler olacak.*
25- *Deccalin askerlerinin bir bölümü İslam ümmetinden olacak.*
26- *Yeryüzündeki etkisi, fitnesi ya da hakimiyeti, 40 yıl, ay ya da gün sürecek.*


Like it? Share with your friends!

4
0
4 shares

Deccal’in özellikleri.